Silard Mezei (Szilárd) je kompozitor, violista, kontrabasista i improvizator. Rođen je 1974. u Senti u Srbiji (tadašnja Jugoslavija) kao pripadnik mađarske manjine u multietničkoj regiji Vojvodine. Violinu je učio u Senti i Subotici, a potom je na beogradskoj Muzičkoj akademiji četiri godine studirao kompoziciju, u klasi prof. Zorana Erića.

Mezeijevo glavno područje interesovanja u oblasti autorskog rada jeste veza između improvizacije i kompozicije (slično aleatorici Vitolda Lutoslavskog i kreativnim muzičkim metodima Entonija Brekstona), uz uključivanje i elemenata džeza i autentične narodne muzike.

Dosadašnji rad Silarda Mezeija obuhvata više od 500 autorskih kompozicija, pri čemu je ovaj umetnik veoma aktivan i na polju pozorišne muzike (autor je muzike za skoro 60 pozorišnih komada), za šta je više puta nagrađivan, između ostalog i najvažnijom nagradom u toj sferi: „Sterija”. Među umetnicima sa kojima je intenzivno sarađivao je i Jožef Nađ (Josef Nadj), čuveni koreograf, plesač i pozorišni reditelj.

Silard Mezei je objavio više od 60 diskova i ploča za međunarodne izdavače, kao što su: Leo Records, Not Two, Creative Sources, Aural Terrains, Red Toucan, Ayler Records, Slam Productions, No Business, FMR, AUT records, Odradek Records.

Sa svojim različitim sastavima svira savremenu improvizovanu muziku, uglavnom sopstvene kompozicije. Budući da je veoma aktivan i visoko cenjen muzičar širom Evrope, Mezei je do sada sarađivao sa brojnim muzičarima/improvizatorima: Matthias Schubert, Róbert Benkő, György Szabados, Tim Hodgkinson, Albert Márkos, Peter Ole Jörgensen, Jens Balder, Joe Fonda, Michael Jefry Stevens, Joelle Leandre, Hamid Drake, Herb Robertson, Vasco Trilla, Phil Minton, Frank Gratkowski, Charles Gayle, Sten Sandell, Joel Grip, Nicola Guazzaloca.

Silard Mezei organizuje i vodi radionice improvizovane muzike u zemlji i inostranstvu.

Njegovi tekstovi o muzici su objavljeni u nekoliko časopisa u bivšoj Jugoslaviji i Mađarskoj.

Linkovi:

Sajt >> ǀ Facebook >> ǀ YouTube >> ǀ Bandcamp >>