O nama

Muzički informativni centar Srbije (MICS) je neprofitno krovno udruženje čija je misija da doprinese predstavljanju, unapređenju, istraživanju, prikupljanju i zaštiti muzičkog stvaralaštva i muzičke scene Srbije. Takođe, nastojimo da doprinesemo razvoju muzičke industrije kao važnog segmenta kreativnih industrija u Srbiji.

MICS je servis za pristup informacijama o muzičarima, festivalima, institucijama, muzičkim udruženjima, producentima, diskografima, publicistima i aktivnostima u oblasti izvorne (tradicionalne) muzike, World Music, klasične/savremene muzike, džeza, eksperimentalne/nove i elektronske muzike. Pored pružanja informacija za sve zainteresovane u Srbiji, fokusirani smo na promociju srpske muzike i potencijala muzičke industrije Srbije u inostranstvu. Posebnu pažnju posvećujemo upoznavanju međunarodne publike sa muzičkim tradicijama koje su u okrilju izvođačkih umetnosti deo nematerijalnog nasleđa Srbije.

Kontakt:

Muzički informativni centar Srbije
Nebojšina 16/1
11000 Beograd / Srbija

+381 62 552 120 | mics.rs.office@gmail.com | office@mics.rs

Cilj

Cilj MICS-a je da svojim delovanjem, kao jedinstveni muzički informativni servis, po ugledu na srodne evropske servise, doprinese predstavljanju, unapređenju, istraživanju, prikupljanju i zaštiti muzičkog stvaralaštva, muzičke scene i nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije (oblast izvođačkih umetnosti), kao i da utiče na razvoj sektora kreativnih industrija u Srbiji sa fokusom na promociji srpske muzike i potencijala muzičke industrije Srbije u inostranstvu. Predanim radom, u bliskoj budućnosti, želimo da postanemo centralni informativni servis za pristup informacijama o muzičarima, producentima, diskografima, publicistima i aktivnostima u oblasti izvorne (tradicionalne) muzike, world music, klasične/savremene muzike, džeza i eksperimentalne/nove muzike.

Aktivnosti

Kako bi ostvario svoje ciljeve, MICS pokreće sledeće aktivnosti: 1) Organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare, radionice i druge oblike edukacije u oblasti muzike; 2) Objavljuje knjige, časopise, brošure i druge materijale o pitanjima koja se odnose na muziku u štampanom i digitalnom obliku; 3) Objavljuje audio i video materijale na nosačima zvuka/slike i u digitalnom formatu iz oblasti muzike; 4) Predstavlja svoj rad i muzičko stvaralaštvo Srbije putem svog Internet portala, medija i društvenih mreža, zatim na sajmovima, muzičkim manifestacijama i u svakoj drugoj prilici u zemlji i inostranstvu; 5) Organizuje koncerte, festivale, sajmove i druge manifestacije iz domena muzike; 6) Formira bazu podataka (digitalni arhiv) sa registrom sastava i umetnika, kao i fonoteku sa muzičkim delima stvorenim u Srbiji; 7) Učestvuje u projektima predstavljanja i razvoja sektora kreativnih industrija; 8) Sarađuje sa udruženjima, državnim institucijama i drugim srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Osnivači

Osnivači MICS-a su „World Music asocijacija Srbije – reprezentativno udruženje” iz Jagodine, „Ring Ring” iz Beograda i Društvo za promociju tradicionalne kulture „Izvor” iz Beograda. Osnivači MICS-a su renomirana udruženja sa velikim dugogodišnjim iskustvom i značajnim dostignućima u predstavljanju muzike i nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije u zemlji i inostranstvu, organizaciji različitih događaja (festivala, koncerata, tribina i sl), kao i na polju diskografske produkcije i publicistike.

Upravni odbor

Marija Vitas

članica / menadžerka komunikacija, urednica portala

Oliver Đorđević

predsednik / producent

Bojan Đorđević

član / festivali, međunarodna saradnja

Maša Vukanović

članica / menadžerka projekata

Saša Srećković

potpredsednik / koordinator za nematerijalno nasleđe

Saradnici

Vladana Janićijević Ebilji

Julijana Baštić

Dejan Vujinović

Ivana Ljubinković

Darjana Antipova

Dušan Milenković

Ana Ćirica

el gvojos

Danko Strahinić