Jasna Jovićević je jedna od vodećih džez umetnica u Srbiji; kompozitorka, izvođačica i liderka umetničkih projekata kao što su Jasna Jovicevic Quinary, ANJALI Trio, Jovicevicc/Miklos/Vojcinski Trio, Jasna Jovićević Solo itd.

Jasna Jovićević je diplomirala džez saksofon na Muzičkoj akademiji „Franc List” u Budimpešti, magistrirala muzičku kompoziciju na Univerzitetu Jork u Torontu i stekla titulu Doktora nauka umetnosti na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, sa fokusom na fenomenologiju džeza i slobodnu improvizaciju,  istražujući praksu muzike u odnosu na rodne studije.

Studirala je i dobila stipendije za mnoge rezidencione programe u Njujorku, San Francisku, Banfu, Gracu, Brazilu i Španiji, Zagrebu, kao i na muzičkim takmičenjima u Milanu, Budimpešti i Ljubljani, dobila je i stipendiju za istraživanje JEN-a u Smithsonian Institute (Vašington DC), a takođe i bila i nacionalna pobednica EU AI Lab projekta za svoj rad „Sedim i brinem za nju“.

Svoj autorski rad Jasna je izvodila širom Evrope, SAD-a i Kanade na mnogim domaćim i međunarodnim festivalima. Njeni autorski albumi su: “Invented Reality”, “Zvuk ptica”, “Travellers” (Dharma), “Flov Vertical” objavljen kod britanske izdavačke kuće FMR Records, “Informal Shapes” (sa fri-džez triom Jovicevic/Miklos/Wojcinski) i “Sounding Solitude” za englesku etiketu The State51 Conspiracy (sa Jasna Jovicević Quinary), te album „Cardinal Points” (sa Elizabet Harnik i Anete Gisrigl / trio ANJALI). Osim toga, učestvovala je u još desetine albuma kao solistkinja.

Predaje muziku i muzičku metodologiju na univerzitetskom nivou, ali i razvija neformalne muzičke metode u obrazovanju dece i profesionalnih muzičara. Jasna je liderka i osnivačica ženskog big benda New Spark Jazz Orchestra – Žene Balkana u Džezu.

Umetnički projekti koje razvija, okarakterisani kao kontinuirana interakcija između umetničke aktivnosti (stvaranja, interpretacije i/ili produkcije) i naučne refleksije, kombinuju fenomenološka, konceptualna i afektivna istraživanja interakcije u oblasti umetnosti i nauke, eksperimentalne muzičke produkcije, rodnih/kulturoloških studija i inovacije u džez praksi.

Kao učiteljica joge, željna je da istražuje i eksperimentiše u okviru novih muzičkih praksi sa multidisciplinarnim pristupom zvuku i vibraciji. Jasna aktivno objavljuje naučne radove iz discipline umetničkog istraživanja u muzici.

Linkovi:

Sajt >> ǀ Facebook >> ǀ Linkedin >> ǀ Spotify >> ǀ YouTube >> ǀ Bandcamp >>