Grupa Crnućanka delovala je kroz niz generacija od 1903. do 1934. godine, a veruje se da je nastala mnogo ranije, početkom 19. veka, na inicijativu kneginje Ljubice, žene Miloša Obrenovića.

Svoj rad ponovo je oživela 1966. godine pod rukovodstvom Alesandra Lesa Đorđevića iz Gornje Crnuće. U toku više od 50 godina postojanja i rada, grupa je učestvovala na mnogobrojnim priredbama, festivalima i saborima narodnog stvaralaštva širom bivše Jugoslavije ali i u inostranstvu. Između ostalog, dobitnik je „Evropske zlatne plakete za umetnost”, dodeljene u Hamburgu (Nemačka), 1976. godine.

Početkom 2019. godine, grupa se obnavlja i podmlađuje pod umetničkim rukovodstvom etnomuzikologa Ivane Todorović. Osnova postojanja izvorne grupe Crnućanka jeste želja za očuvanjem tradicionalnog muzičkog entiteta, tj. sopstvenog muzičkog jezika kroz autentično izvođenje i negovanje tradicionalnih pesama rudničko-takovskog kraja.

Za članove IG Crnućanka izvorna muzika je način života koji je nekada postojao i koji se i dan danas sa svakim stihom stare, davno zapisane pesme, oživljava i ostaje da se prepričava mlađima. Mnoge stvari su i zaboravljene, ali se članice trude da ih nauče od starijih i  što autentičnije i arhaičnije prikažu na sceni, nošnjom, glasom i ponašanjem.

Linkovi:

Facebook >> ǀ Instagram >>