Festivali eksperimentalne i nove muzike

jazziré

Jazziré

Festival Jazziré je mali gradski kulturni događaj, koji ne povlađuje pomodarskim trendovima. On je specifičan muzički impuls grada Subotice i izraz permanentne borbe protiv...

Ring Ring

Međunarodni festival nove muzike Ring Ring se održava svakog maja u Beogradu, počev od 1996. godine. Okrenut je šarolikoj urbanoj publici, kojoj se trudi da svake godine predstavi najnovija strujanja na...