Vokalni duo Braća Teofilović prvi put su se oglasili albumom „Čuvari sna” 1998. godine. Poznati beogradski kritičar Petar Peca Popović za njih je tada rekao: „Za Teofiloviće postoji samo jedan način pevanja. Onaj, zatvorenih očiju, stegnutih šaka, glava ka nebu i otvorenog srca, u kome zbir emocija nadrasta sam razlog pesme.”

Koristeći svoju blizanačku povezanost glasova, gotovo identične boje i tembra, posvećeni su istraživanju potencijala dvoglasja narodnih pesama Balkana, čak i tamo gde su pesme na terenu zabeležene kao jednoglasne. Krajnji rezultat je da njihove jedinstvene interpretacije oživljavaju u svesti slušalaca prošla vremena, emocije i sve ono što čovek nosi u sebi.

Njihov umetnički pristup daleko je od sirovog doživljaja tradicije, s obzirom na to da uključuje modernizaciju izvornih obrazaca u novi organski rezultat koji se može nazvati i folklorom novog doba.

Održali su veliki broj koncerata, posebno na prostoru bivše Jugoslavije, ali i u Kenedi centru u Vašingtonu, u The Hall of Honor pri kompleksu zgrada kanadskog parlamenta u Otavi i koncertnim dvoranama koja nose imena Franca Lista u Budimpešti, Čajkovskog u Moskvi i Mozarta u Beču.

Braća Teofilović sarađuju sa gitaristom Miroslavom Tadićem (album „Vidarica”) gde njihov pristup tradiciji dobija novu umetničku dimenziju.

Linkovi:

Sajt >> ǀ Facebook >> ǀ YouTube >> ǀ SoundCloud >>