Na panelu „Putokazi nacionalnih muzičkih scena”, održanom u Zagrebu, 10. marta 2023. godine, predstavljen je, između ostalog, rad Muzičkog informativnog centra Srbije (MICS).

Panel „Putokazi nacionalnih muzičkih scena” bio je deo konferencijskog programa prvog izdanja „Substrat-a”, putujećeg međunarodnog festivala nezavisnih koncertnih prostora i klubova. „Substrat” je osnovan od strane međunarodnog projekta „Eenlarge Europe 2022” i svoje prvo izdanje je imao u kultnom zagrebačkom klubu „Močvara”, od 8. do 10. marta 2023. godine.

Cilj događaja „Substrat” jeste okupljanje predstavnika nezavisne muzičke scene i davanje prostora njihovim problemima, potrebama i raznim relevantnim temama. Osnova događaja jeste dnevni konferencijski program, na koji se u večernjim satim nadovezuju koncerti lokalnih i regionalnih umetnika u usponu.

Svake godine, „Substrat” će da otputuje u drugi grad i tako stvori platformu za dubinsko uranjanje u lokalnu nezavisnu scenu zemlje domaćina.

Jedan od panela u okviru konferencije, „Putokazi nacionalnih muzičkih scena”, održan 10. marta, okupio je predstavnike četiri muzičke institucije vezane za promociju i eksport muzike. Pored Marije Vitas (Srbija/MICS), učestvovali su i Mirko Burazer (Hrvatska/We Move Music Croatia), Primož Kristan (Slovenija/SIGIC) i moderator Radek Pavlovič (Češka/SoundCzech).

U živoj diskusiji, izneto je puno zanimljivih i korisnih informacija o lokalnim muzičkim scenama, procesima mapiranja, strukturi i načinima rada pomenutih institucija, važnosti i cilju postojanja muzičkih informativnih centara i kancelarija za izvoz muzike.

Link:

EEnlarge Europe hub Website >>