Sa velikim zadovoljstvom želimo da kulturnoj javnosti saopštimo vest da je Muzički informativni centar Srbije (MICS) u januaru / februaru 2023, postao član The International Association of Music Centres (IAMIC).

IAMIC je respektabilna globalna mreža organizacija koje zajednički i partnerski pružaju informacije i promovišu muziku svojih zemalja ili regiona, olakšavaju razmenu znanja i stručnosti u oblasti muzike i jačaju međunarodnu saradnju i kapacitete.

Muzički informativni centar Srbije se uskoro živo uključuje u rad IAMIC, sa namerom da predstavi svoje buduće aktivnosti i učestvuje u partnerskim međunarodnim projektima sa ciljem promocije naše muzičke scene u inostranstvu o čemu ćemo vas redovno obaveštavati.

Linkovi:

IAMIC Članovi (en) >> ǀ IAMIC Vest (en) >>