Trio Rodjenice očekuje dinamična i sadržajna turneja u Nemačkoj i Belgiji, koja će trajati od 1. do 17. marta 2023. godine. Turneja će podrazumevati koncerte i radionice vokalne tradicije u muzičkim školama, sa decom mlađeg školskog uzrasta.

Rodjenice su sve priznatiji srpski tročlani ženski a capella sastav, duboko posvećen interpretaciji seoske tradicionalne pesme, kao i njenoj dobro promišljenoj, atraktivnoj promociji. Na martovsku turneju Rodjenice odlaze na poziv organizacije „Alba Kultur” iz Kelna, koja preko svoje globalne muzičke mreže „Klangkosmos NRW” realizuje koncerte u različitim gradovima Nemačke i Belgije.

Rodjenice će predstaviti repertoar sa poslednja tri albuma, kao i nove pesme, koje će biti premijerno izvedene.

Svaki od dosadašnja tri albuma trija – „#svadbenice”, „Male voices” i „Rawdjenice” – donosi poseban pristup kulturnom nasleđu, specifičan muzički izraz i odgovore na recentne društvene teme, čineći tako tradicionalnu muziku ponovo aktuelnim činiocem društvenog života. Ovakve tendencije ujedno izdvajaju Rodjenice od ostalih grupa sličnog muzičkog opredeljenja.

Naziv grupe ima simbolično značenje, preuzeto iz slovenske mitologije, gde se tri ženska natprirodna bića – rođenice ili suđaje – pojavljuju pri rođenju deteta, kako bi mu odredile sudbinu.

Repertoar Rodjenica zasniva se na vokalnoj tradiciji ruralnih krajeva bivše Jugoslavije, koja je bila deo svakodnevice i važan segment zajednice u kojoj je nastajala. Ovaj muzički sastav Jugoslaviju tumači kao jedinstveni kulturni prostor, isprepletan različitim muzičkim izrazima. S tim u vezi, muzika Rodjenica prevazilazi stereotipna tumačenja tradicionalne muzike, u kojima se ona vezuje isključivo za identitet jednog naroda.

Sastav je do sada ostvario nekoliko upečatljivih nastupa u zemljama Evrope, kao što su Mađarska, Češka, Slovačka i Rumunija. Ovoj listi uskoro će biti dodate Nemačka i Belgija.

Trio Rodjenice su: Mirjana Raić Tepić, Katarina Petrić i Katarina Nikolić.

Linkovi:

Sajt >> ǀ Facebook >> ǀ Instagram >> ǀ YouTube >> ǀ Bandcamp >>